Szybka e-platforma nie tylko dla zapominalskich!

09 marzec 2020
Anna Żaczek

Jesteśmy społeczeństwem cyfrowym, zatem warto poznać sposoby na uzyskiwanie dokumentów urzędowych poprzez platformy elektroniczne. Ministerstwo Cyfryzacji stale rozwija system elektroniczny, wprowadzając coraz to nowe udogodnienia.

Nie zawsze nadążamy za nowinkami, mamy również wątpliwości co do bezpieczeństwa naszych danych wprowadzanych do Internetu, ale można powiedzieć, że obecnie e-dokumenty to już konieczność. Zdarza się, że załatwiając sprawy urzędowe, potrzebujemy różnego rodzaju aktów oraz odpisów, które albo gdzieś się zawieruszyły lub straciły na ważności, wówczas dzięki platformom elektronicznym możemy złożyć wnioski przez Internet do odpowiedniego, albo jak w przypadku USC do jakiegokolwiek urzędu i otrzymamy w miarę szybko żądany dokument.

Nawet jeśli mieszkamy w odległej miejscowości lub przebywamy za granicą pod pewnymi warunkami, możemy rozwiązać problem, dzięki dostępowi do e-platformy.

Jakie e-dokumenty przed ślubem oraz po ślubie możecie pozyskać, nie ruszając się ze swojego miejsca pobytu?

Co musisz koniecznie wiedzieć o ePUAP?

Jest to bezpłatna Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej przeznaczona do kontaktu z urzędami takimi jak: USC, US, ZUS, urząd gminy lub inny. Za pomocą tej platformy możesz wysyłać i odbierać urzędowe pisma formularze oraz sprawdzać statusy spraw. Ważne jest również to, że otrzymujesz urzędowe poświadczenie odbioru (tzw. UOP) podobnie jak przy rozliczeniach elektronicznych z Urzędem Skarbowym.

Lista urzędów oraz spraw, jakie możesz załatwić przez ePUAP jest dosyć długa, należą do nich między innymi następujące instytucje:

 • Urząd gminy (złożenie wniosku o dowód, zgłoszenie utraty i zniszczenia prawa jazdy lub dowodu osobistego);
 • USC (uzyskiwanie odpisów aktów, w tym małżeństwa, stanu cywilnego, aktu urodzenia, zgonu, zgłoszenie urodzenia dziecka);
 • ZUS (sprawdzanie informacji o własnym ubezpieczeniu, przeglądanie składek, zwolnień itp.);
 • NFZ (złożenie wniosku przed wyjazdem za granicę o kartę EKUZ tj. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego);
 • KRK (sprawdzanie zadłużenia w Krajowym Rejestrze Długów) itp.

 

Warunki korzystania z ePUAP:

 • Posiadanie numeru PESEL;
 • Konto na ePUAP;
 • Możliwość potwierdzenia swojej tożsamości, czyli posiadanie bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO)
  płatnego certyfikatu kwalifikowanego.

 

Po założeniu wskazanych kont możesz korzystać z platformy, wpisując w Google: ePUAP , a następnie po wybraniu strony dokonać logowania poprzez wybranie zakładki Profil Zaufany. Istnieje również druga opcja zalogowania się poprzez e-dowód, czyli dokument z warstwą elektroniczną.

E-dowód to kolejne udogodnienie służące identyfikacji osób, znacznie ułatwiające bezpieczne korzystanie z drogi elektronicznej. Jest to nowość, ponieważ wydawany jest dopiero od 4 marca 2019 roku.

Jakie e-odpisy stanu cywilnego mogą się Wam przydać:

 

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Jeśli bierzecie ślub konkordatowy, niezbędnym dokumentem, jaki musicie złożyć w kancelarii kościelnej, jest zaświadczenie z USC o waszym stanie cywilnym.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym oraz interesujące cię inne formularze można wydrukować z Internetu i złożyć go osobiście w USC, wysłać listem papierowym lub skorzystać z platformy ePUAP.

Gdy chcesz wniosek wysłać online, po zalogowaniu się do platformy wyszukaj zakładkę „Zaświadczenia i odpisy”, a następnie wybierz formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym” i przejdź kolejne kroki wskazane w opisie.

Wniosek składa osoba, która jest zainteresowana wydaniem informacji o swoim stanie cywilnym. W dokumencie należy podać podstawowe dane osobowe oraz zaznaczyć w odpowiednich rubrykach, jaki jest jej status cywilny, ponadto podać formę odbioru dokumentu (odbiór osobisty, listowny, elektroniczny). Oczywiście Tobie chodzi o szybkie uzyskanie dokumentu, wybierasz zatem ostatnią formę. Formularz posiada opcję automatycznego wstawiana danych osobowych, co oznacza, że te dane pobiorą się same, jeśli jednak wypełniasz formularz w imieniu innej osoby, musisz mieć upoważnienie i to zaznaczasz we wniosku.
Aby dopełnić wszystkich formalności musisz uiścić opłatę skarbową, której możesz dokonać elektronicznie za pomocą bankowości internetowej. Na ogół zaświadczenie zostanie wydane od razu, o ile Twoje dane zostały wprowadzone do systemu, w innym przypadku należy poczekać kilka dni. Nie wszystkie dokumenty są płatne, cenniki znajdziesz na stronie ePUAP. 

Złożenie wniosku jest Twoim oświadczeniem, że nie masz żadnych ukrytych informacji o swoim statusie cywilnym, np. ślubie za granicą, którego nie zgłosiłeś. Zatajanie takich informacji podlega kodeksowi karnemu. Dokument ten zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Warto wiedzieć, że drogą elektroniczną nie uzyskasz zaświadczenia wielojęzycznego, ponieważ te odpisy można dostać tylko w postaci papierowej.

 • Inne dokumenty, które należy wymienić po zawarciu związku małżeńskiego, o które możesz wystąpić poprzez ePUAP:

- Po ślubie moższ złożyć wniosek o wydanie e-odpisu aktu małżeństwa;

- Po zmianie nazwiska – możesz złożyć wniosek online o wydanie nowego dowodu osobistego, tu zachęcam do opcji e-dowód (Wniosek o wydanie dowodu osobistego);

- Zmieniasz miejsce zamieszkania, musisz zmienić również meldunek  (Wymelduj się z pobytu stałego/ czasowego, Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące).

 

Jak widzicie, dzięki e-PUAP kłopotliwe stanie w kolejkach odchodzi w niepamięć, a zaoszczędzony w ten sposób czas z powodzeniem można przeznaczyć na celebrowanie wspólnych chwil ze swoją miłością i tego Wam życzę!

Średnia

0.0

Oceń mój artykuł

Zobacz także

19 sierpień 2018
07 sierpień 2019

Komentarze