Gdy facet przyjmuje nazwisko żony po ślubie

16 listopad 2017
Anna Żaczek

Konsternację i lekkie zaciekawienie wzbudza sytuacja, gdy facet przyjmuje nazwisko żony po ślubie. Pierwsze pytanie, jakie się wówczas nasuwa to: ‒ Dlaczego?!

Czym zatem kierują się mężczyźni zmieniający swoje nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego?

Co mówią przepisy prawne?

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przyjmowania nazwiska drugiej osoby po ślubie panuje równouprawnienie, co oznacza, że kobieta może przyjąć nazwisko męża, jak i mąż może przyjąć nazwisko żony. Zwyczajowo to kobieta najczęściej decyduje się na zmianę swojego nazwiska, odwrotna sytuacja wzbudza wiele kontrowersji.

Małżonek może przyjąć nazwisko żony, może również dodać je jako drugi człon do swojego. Kolejność członów nazwiska jest dowolna i ustalana przez małżonka.

Wątpliwości w zmianie nazwiska rozstrzyga kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 25 ustawa z 25 lutego 1964r.

Kiedy podjąć decyzję o zmianie nazwiska:

  • gdy zawierasz ślub cywilny - oświadczenie o zmianie nazwiska może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
  • gdy zawierasz ślub konkordatowy, podejmij decyzję  przed sporządzeniem przez kierownika urzędu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • w trakcie trwania małżeństwa dopuszczalna jest zmiana nazwiska w trybie administracyjnym, co oznacza złożenie w urzędzie stanu cywilnego, w miejscu stałego zamieszkania, wniosku zawierającego mocne argumenty uzasadniające wskazaną potrzebę zmiany.

Przed podjęciem decyzji warto przemyśleć jakie nazwisko lub nazwiska będzie nosić potomstwo. W przypadku braku oświadczeń małżonkowie pozostają przy swoich nazwiskach, natomiast dzieci przyjmują nazwisko dwuczłonowe ‒ pierwszy człon od nazwiska matki, drugi od nazwiska ojca.

Znani mężczyźni, którzy przyjęli nazwiska żon 

Zygmunt Józef Solorz-Żak (Zygmunt Krok) znany biznesmen z listy najbogatszych Polaków dwuczłonowe nazwisko przyjął od pierwszej żony (Ilony Solorz), a po rozwodzie od drugiej (Małgorzaty Żak). 
Wojciech Modest Amaro (Wojciech Basiura) polski kucharz i restaurator, autor dwóch publikacji  „Natura kuchni polskiej” oraz „Kuchnia polska XXI wieku”, przewodniczący w jury Top Chef oraz  gospodarz programu Hell’s Kitchen Piekielna Kuchnia przyjął nazwisko Agnieszki Amaro ‒ swojej żony, a zarazem menadżera wspólnej restauracji Atelier Amaro, Marco Perego-Soladana, Amerykanin do swojego nazwiska dołożył nazwisko żony ‒ słynnej aktorki.

Powody, dla których mężczyźni gotowi są przyjąć nazwisko żony

Nie we wszystkich kręgach kulturowych ujmą na honorze „prawdziwego faceta” jest przyjęcie nazwiska małżonki. Można wymienić kilka przesłanek, dla których warto podjąć powyższą decyzję i z pewnością nie będzie to wielkie poświęcenie ze strony mężczyzny, a zatem wśród nich znajdzie się:

  • miłość do swojej wybranki,
  • sława, ważna pozycja zawodowa współmałżonki,
  • ośmieszające własne nazwisko lub nielicujące z godnością człowieka,
  • nazwisko obcego pochodzenia z trudną pisownią, wymową lub mający obraźliwy wydźwięk w języku polskim,
  • chęć odcięcia się od rodziny i kojarzenia z dramatycznymi  wydarzeniami, poważnymi oskarżeniami, publiczną utratą honoru. 

Ilustracja: Paulina Koniuk-Fonżychowska

Średnia

4.9

Oceń mój artykuł

Zobacz także

04 maj 2019

Komentarze

Jeszcze Zbigniew Preisner!
~Nalek 14 marzec 2019 12:25 odpowiedz