Intercyza jako rozszerzenie majątkowej wspólności małżeńskiej

11 luty 2019
profesjonalneumowy.pl

W Polsce mierzymy się z dosyć niską świadomością prawną społeczeństwa. Oznacza to, że jako społeczeństwo bardzo mało wiemy o przysługujących nam prawach i ciążących na nas obowiązkach.

Dotyczy to przede wszystkim prawa cywilnego – spadków, ale także prawa rodzinnego i wynikających z niego ustrojów majątkowych.

Do powszechnej świadomości przedarła się intercyza i funkcjonuje jako umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową. W rzeczywistości intercyza to potoczna nazwa umowy kształtującej ustrój majątkowy małżonków, który w cale nie musi prowadzić do rozdzielności majątkowej.

Intercyza - umowa rozszerzająca majątkową wspólność małżeńską

Ustawowy ustrój majątkowy, czyli taki który powstaje z mocy prawa, kiedy wstępujemy w związek małżeński, zgodnie z artykułem 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obejmuje przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Majątek wspólny to przede wszystkim wynagrodzenie za pracę lub z prowadzonej działalności gospodarczej i dochody z majątku wspólnego lub osobistego każdego z małżonków – np. z wynajmu kawalerki, tak bardzo popularnego w 2018 roku.

Artykuł 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje natomiast elementy majątku osobistego każdego z małżonków. W jego skład wchodzą przede wszystkim przedmioty majątkowe zgromadzone przed zawarciem małżeństwa, ale także co do zasady przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę, przedmioty majątkowe które osoba wykorzystuje wyłącznie do zaspokajania swoich potrzeb osobistych czy przedmioty stanowiące nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Te przedmioty nie stają się własnością wspólną nawet jeżeli objęliśmy je w posiadanie już po zawarciu związku małżeńskiego.

W tym miejscu pojawia się intercyza – w postaci umowy rozszerzającej majątkową wspólność małżeńską. Jeżeli małżonkowie chcą, aby część ich majątku osobistego została włączona do majątku wspólnego, mogą to uczynić zawierając umowę o odpowiedniej treści. Mimo, iż intercyza kojarzy się z rozdzielnością, to spotykamy się z wieloma sytuacjami, w których małżonkowie dążą do rozszerzenia wspólnego majątku. Najczęściej dotyczy to wspólnej nieruchomości, co jest dosyć zrozumiałe. Nieruchomość stanowi zwykle najważniejszy element majątku, często powstałego jeszcze dzięki pracy rodziców i stanowi zabezpieczenie na przyszłość. Umowy rozszerzające majątek wspólny mogą dotyczyć także innych rzeczy np. samochodów czy innych cennych nagród, które zgodnie z ustawowym ustrojem małżeńskim stanowiłyby majątek osobisty małżonka, który wygrał tę nagrodę. W takim przypadku rozszerzenie majątku i ustanowienie właścicielami obojga małżonków często pozwala na uzyskanie korzystniejszej oferty ubezpieczenia.

Niestety (albo stety?) ustawodawca wprowadził w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym również katalog przedmiotów, na które nie można rozszerzyć wspólności majątkowej za pomocą umowy. Sztandarowymi są przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny.

Mimo ograniczeń, czytając Kodeks rodzinny i opiekuńczy widzimy, że ustawodawca pozostawił spory katalog przedmiotów wchodzących w skład majątku osobistego małżonka, a jednocześnie dał pewną możliwość modyfikacji. Jest to bardzo przemyślane rozwiązanie, ponieważ przedmioty tak osobiste jak przedmiot spadku czy indywidualna nagroda nie staną się wskutek niedopatrzenia elementami majątku wspólnego, które w razie rozwodu mogłyby zostać utracone.

Podsumowując, intercyza to nie tylko rozdzielność majątkowa. Jesteśmy zespołem prawników i doradców podatkowych, którzy pomagają małżonkom i przyszłym małżonkom w regulowaniu sytuacji majątkowej. Tym inaugurującym artykułem staramy się podnieść Państwa świadomość i zachęcić do aktywności.

Jeżeli rozważacie zawarcie intercyzy, obawiacie się jak zaproponować jej zawarcie, zachęcamy do kontaktu. Zupełnie za darmo odpowiemy na Wasze pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Pytania możecie kierować na nasz adres mailowy kancelaria@profesjonalneumowy.pl lub na naszej stronie internetowej profesjonalneumowy.pl.

Serdecznie dziękujemy za uwagę i zachęcamy do śledzenia naszej działalności!

Średnia

4.2

Oceń mój artykuł

Zobacz także

01 październik 2019
23 sierpień 2018

Komentarze