Czym jest i kto może je zawrzeć?

11 styczeń 2018
Iga Marciniszyn

Kościół nigdy nie popierał małżeństw zawieranych po cichu, w odcięciu od świata, stąd też zapowiedzi przedmałżeńskie praktykowane w parafiach do dnia dzisiejszego. Takie tajne małżeństwo to duże ryzyko dla trwałości związku, gdy ludzie wokół nie wiedzą o zaślubinach dwojga bliskich sobie ludzi.Mało kto wie o tym, że w Kościele katolickim w ogóle istnieje możliwość zawarcia tajnego małżeństwa. Zapewne brak popularności tej formy zaślubin wynika z faktu, że pozwolenia na nie udziela się tylko nielicznym parom, po spełnieniu restrykcyjnych wymogów. Zawarcie małżeństwa tajnego jest możliwe od 1983r. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że jest możliwe tylko po wyrażeniu na nie zgody przez ordynariusza danego miejsca, którym najczęściej jest biskup oraz po wystąpieniu naprawdę poważnej przyczyny.

Jak jednak definiować przesłanki na tyle istotne, że pozwalające na staranie się o tajny ślub? Jednym z powodów ku temu może być znacząca różnica w statusie materialnym przyszłych małżonków, która może być pretekstem dla otoczenia, do plotek na temat celu zawarcia ślubu. Kolejny powód to ryzyko utraty środków utrzymania przez parę lub jedno z małżonków, gdyby na jaw wyszła informacja o ślubie. Inną przesłanką, może być bardzo długi staż związku pary, w związku z którym większość otoczenia traktuje bądź uważa ją za małżeństwo lub gdy rodzice pary są przeciwni małżeństwu.

Jak przebiega cały proces przygotowawczy do zawarcia tajnego małżeństwa i sam dzień ślubu? Na sam początek ordynariusz musi stwierdzić, czy powody, dla których staracie się o takie małżeństwo są zasadne. Kiedy wyrazi wstępną zgodę, musi w sposób tajny przeprowadzić wywiad, który da mu odpowiedzi na pytania co do przeciwskazań do zawarcia przez Was związku jak np. pozostawanie przez jednego z Was w ważnym związku małżeńskim. Po przeprowadzeniu dochodzenia zakończonego pomyślnie dla Was ślub może mieć miejsce.

Sam ślub nie różni się znacznie on normalnego, muszą być na nim obecni świadkowie, których obowiązuje tajemnica co do ślubu, a w kościele nie ogłasza się zapowiedzi. Tajemnica obowiązuje również kapłana udzielającego ślubu oraz ordynariusza, który wyraził na niego pozwolenie. W wyjątkowych przypadkach jednak ordynariusz może być zwolniony z tej tajemnicy np. w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo zawarcia nowego związku małżeńskiego przez jednego z małżonków.

Dodatkowo zawarcie małżeństwa zapisuje się w specjalnej, tajnej księdze i dokonuje tego proboszcz parafii, w której został zawarty ślub.

Co uważacie o możliwości zawarcia małżeństwa tajnego? Sądzicie, że takie rozwiązanie powinno być dostępne, czy raczej ślub powinno zawierać się mimo wszystko, bez względu na przeszkody?

Średnia

4.6

Oceń mój artykuł

Zobacz także

19 październik 2017

Komentarze