Czy wysyłać zawiadomienie o ślubie, powiadomienie lub zaproszenie tylko na ślub?

21 październik 2017
Anna Żaczek

Zawarcie związku małżeńskiego jest bardzo szczęśliwym wydarzeniem i nic w tym dziwnego, że para narzeczonych pragnie ogłosić to oficjalnie całemu światu. Po zaplanowaniu kogo zaprosić na ślub i przyjęcie, a kogo tylko poinformować o zmianie statusu cywilnego, Młodzi przystępują do wysyłania zaproszeń i zawiadomień.

Na przestrzeni lat, wraz ze zmianami obyczajów oraz stylu życia, nadeszły również zmiany w formach zapraszania gości. Obecnie oprócz właściwego zaproszenia na ślub wysyła się również zawiadomienie, zaproszenie tylko na ślub oraz powiadomienie o już odbytym ślubie. Każde z nich ma inny cel, ale czy jest potrzebne?

Do kogo kierujemy zawiadomienie o zawarciu związku małżeńskiego?

Zawiadomienie o ślubie kościelnym, a nawet zawiadomienie o ślubie cywilnym wysyłane jest do osób, które będą mile widziane na ceremonii ślubnej, jednak z różnych powodów nie mogą być zaproszone na przyjęcie weselne. Liczba gości uczestniczących w przyjęciu często ograniczona jest sytuacją życiową Pary Młodej, budżetem, pojemnością sali bankietowej niepozwalającej przekroczyć określonego limitu. Wśród innych bardzo indywidualnych powodów i znanych tylko organizatorom wesela możemy wyróżnić kameralność ślubu, zawarcie małżeństwa przed urzędnikiem stanu cywilnego, nieorganizowanie przyjęcia weselnego (tylko obiad dla PM oraz świadków).

Zawiadomienia o ślubie często wysyłane są indywidualnie do przełożonego lub licznej grupy znajomych z pracy. Niekiedy praktykuje się słowne poinformowanie współpracowników oraz wywieszenie eleganckiego zawiadomienia w centrum informacyjnym działu czy pokoju ‒ w zależności od relacji panujących w firmie. W korporacjach na ogół panują bardzo surowe służbowe zasady, ogranicza się relacje prywatne, zdarza się zatem, że nikt z pracy nie jest zapraszany.

Zdania są podzielone w kwestii: wysyłać, czy nie wysyłać dalszym kuzynom i krewnym zawiadomienia o ślubie. W rodzinie wiadomość o uroczystości szybko się rozchodzi, z tego powodu krewni mogą poczuć się obrażeni brakiem zaproszenia na przyjęcie. Chociaż znajdą się i tacy, którzy zareagują przeciwnie, uznając uczestnictwo w weselu za niepotrzebnie duży wydatek. Otrzymując wiadomość o ślubie, poczują ulgę, że jest to „tylko” zawiadomienie, które do niczego nie zobowiązuje.  

Formułując treść przekazywanej w zawiadomieniu informacji, używamy słów: „zawiadomienie” lub „zaproszenie”. Jeśli pojawiają się jednocześnie, wzbudzają nieporozumienia, a odbiorca szuka dalszej informacji o przyjęciu. Przykładowy szablon zawiadomienia o ślubie:

Katarzyna Nowak i Michał Kowalski
rozpoczynają wspólną drogę życia
ślubując sobie przed Bogiem
miłość, wierność i wzajemny szacunek
w dniu 14 października 2017 roku o godzinie 15.00,
w kościele św. Michała Archanioła w Katowicach.
O uroczystości tej mają zaszczyt zawiadomić
Sz. P. Rodzice i Narzeczeni

Dla kogo zaproszenie tylko na ślub?

Mniej oficjalną i bardziej serdeczną odmianą zawiadomienia jest „zaproszenie tylko na ślub”. W tym przypadku Młodzi również wahają się, czy wypada przesłać je oprócz znajomych również dalszej rodzinie. Zarówno zawiadomienie o ślubie, jak i zaproszenie tylko na ślub nie wymagają od gości składania prezentów. Jednakże każdy gość poczuwa się do wręczenia kwiatów lub drobnego upominku, pomimo że nie ma obowiązku obdarowania prezentem. Warto rozważyć komu wysyła się zaproszenia tylko na ślub i czy nie poczuje się on niedoceniony brakiem zaproszenia na przyjęcie. Patrząc z punktu widzenia gościa, który mieszka w odległej miejscowości, zapewne odrzuci pomysł uczestnictwa tylko w ceremonii.

Ewelina Kowalska i Karol Nowak
mają zaszczyt zaprosić
Sz.P.  Bartłomieja Konarskiego
na Ceremonię Sakramentu Małżeństwa, którego udzielą sobie dnia 14 października 2017 roku,
o godzinie 16.30 w kościele Św. Anny przy ul. Kolegiackiej 1 w Warszawie

Na co warto zwrócić uwagę, wysyłając zawiadomienia i zaproszenia tylko na ślub?

  • Przemyśleć treść (nie plątać zaproszenia z zawiadomieniem).
  • Pamiętać o dostosowaniu formułki zawiadomienia lub zaproszenia na ślub, tak żeby nie znalazły się w nim informacje o preferowanych prezentach zamiast kwiatów.
  • Jednakowo traktować osoby z jednego domu. Zdarza się, że w jednym gospodarstwie zamieszkuje kilka pokoleń (babcia, dziadek, dzieci, wnukowie), jeśli jedni otrzymają tylko zawiadomienie, a inni również zaproszenie na przyjęcie, to ci pierwsi poczują się urażeni.
  • Gdy w domu jeden członek rodziny jest obłożnie chory i niechodzący, to również powinien otrzymać zaproszenie tak jak inni, nawet jeśli z góry wiadomo, że nie weźmie udziału w ceremonii.
  • Zaproszenie tylko na ślub, które nie zawiera danych do kontaktu, np. numeru telefonu, jest nietaktem. W przypadku, gdy odbiorca nie weźmie udziału w ceremonii, a chciałby złożyć życzenia ‒ nie ma możliwości, więc takie zaproszenie na ślub budzi konsternację.

Dla kogo powiadomienie o ślubie?

Powiadomienie o charakterze oficjalnym wysyłane jest kilka dni po ślubie w celu poinformowania znajomych, pracodawcy oraz dalszej rodziny o zmianie statusu cywilnego. Z pewnością jest to dobra opcja przekazania informacji o zmianie nazwiska, dołożeniu drugiego członu, pozostania przy swoim nazwisku lub przyjęcia przez męża nazwiska żony. Informacja o zmianach istotna jest w przypadku prowadzenia własnych firm i piastowania publicznych stanowisk.

Mam nadzieję, że rozwiałam wszystkie Wasze wątpliwości dotyczące zawiadomień, powiadomień o ślubie i zaproszeń na ślub... :)
Duży wybór powiadomień ślubnych i zaproszeń znajdziesz oczywiście na Targach Ślubnych

Średnia

3.8

Oceń mój artykuł

Zobacz także

14 grudzień 2017

Komentarze