Wybierasz się w długą podróż zagraniczną? Zgłoś ją do urzędu!

05 maj 2020
Anna Żaczek

Wyjazd za granicę wiąże się na ogół z wizytą w kilku urzędach i złożeniem odpowiednich wniosków i formularzy.

Jest to konieczność, której nie możemy uniknąć przy opuszczaniu kraju, a zatem warto być na bieżąco z przepisami prawa, które regulują sprawy związane z podróżowaniem.

O tym, kiedy i jakie wyjazdy zagraniczne musicie zgłosić w urzędach państwowych, dowiecie się z tego tekstu.

Kiedy nie ma obowiązku informowania urzędu o wyjeździe zagranicznym?

Jeśli zaplanowaliście typowy wyjazd weekendowy, urlop za granicą czy romantyczną podróż poślubną trwającą kilka tygodni, nie musicie martwić się zgłaszaniem do urzędu swojego wyjazdu.

W przypadku, kiedy planujecie wyjazd w podróż dookoła świata, która się znacznie przeciągnie, wyjeżdżacie na misję lub po prostu planujecie popracować za granicą, wówczas musicie dopełnić obowiązku, który wynika z Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm., Art. 36, Art. 40).

Kiedy wyjazd zagraniczny należy zgłosić?

Prawo polskie narzuca obowiązek dla obywatela narodowości polskiej zgłaszanie wyjazdu w następujących sytuacjach:

  • kiedy wyjazd za granicę przekracza 6 miesięcy, po którym nastąpi powrót do kraju, tu podaję się
    również datę powrotu;
  •  kiedy osoba, bądź osoby planują na stałe wyjechać z kraju, co ma konsekwencje w wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

 

Obowiązek ten dotyczy również cudzoziemców, którzy zameldowali się na pobyt stały lub czasowy m.in. również małżeństw o różnych narodowościach.
Jeśli planujesz wyjazd z rodziną i dziećmi do lat 18 oraz osobami ubezwłasnowolnionymi, zgłaszasz wyjazd również w ich imieniu.

Gdzie zgłosić zagraniczną podróż poślubną?

Organem właściwym do realizacji zgłoszenia jest urząd gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Etapy zgłoszenia wyjazdu 

  • Zgłoszenie przez obywatela RP lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy formularza zgłoszenia wyjazdu.
  • Uzyskanie urzędowego potwierdzenia odbioru.

 

Termin i sposób zgłaszania podróży do urzędu

Istnieją dwie drogi zgłaszania – osobiście w odpowiednim urzędzie dla miejsca zamieszkania lub z dowolnego miejsca elektronicznie dzięki platformie założonej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Druga forma zdecydowanie skraca czas dopełnienia formalności, umożliwiając zgłoszenia wyjazdu w ostatniej chwili, czyli nawet tuż przed wyjazdem pod warunkiem, że osoby zgłaszające mają dostęp do Internetu oraz posiadają aktualny Profil Zaufany lub Certyfikat Kwalifikowany.

Profil Zaufany

Zakładamy go na platformie pz.gov.pl według zamieszczonych tam wskazówek poprzez bankowość elektroniczną lub poprzez wypełnienie formularza online, przy czym w tej formie należy po upływie 14. dni udać się do wskazanego urzędu, gdzie zostanie dokończony proces zakładania profilu.

Profil Zaufany staje się coraz bardziej popularny i ułatwia złożenie lub uzyskanie wielu dokumentów urzędowych wydawanych w wersji elektronicznych bez konieczności składania osobistych wizyt w placówkach państwowych. Korzystanie z e-usług jest o tyle istotne, że dokumenty można składać, nawet przebywając za granicą RP. Warunkiem jednak jest posiadanie polskiego numeru telefonu, na który otrzymujemy SMS z kodem autoryzacyjnym.

Certyfikat kwalifikowany

Podpis elektroniczny jest jedną z form autoryzacji dokumentu. Obwarowany jest pewnymi prawami, między innymi jest płatny.

Ważność podpisu obejmuje okres 3 lata. Przydatny jest w przypadku prowadzenia dużej ilości korespondencji online wymagającej autoryzowania w granicach do 5000 sztuk/miesiąc.

Formularz zgłoszenia wyjazdu online

Wypełnienie formularza online „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej dokonuje się na stronie obywatel.gov.pl.

Do niego należy wpisać swoje dane osoby zgłaszającej wyjazd, adres miejsca stałego pobytu, adres miejsca pobytu czasowego (jeśli takie posiadasz), rodzaj wyjazdu, data wyjazdu, przewidywany okres pobytu poza granicami kraju, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli ten składa dokumenty. Dokument należy potwierdzić podpisem autoryzowanym. Podpis złożymy, dzięki posiadaniu wspomnianego wyżej profilu zaufanego.

Dokument elektroniczny zostaje od razu przyjęty i akceptowany. Usługa jest bezpłatna.Gdy dopełnimy formalności, pozostaje tylko cieszyć się podróżą, ale należy pamiętać o jeszcze jednej sprawie. Po powrocie należy potwierdzić swój przyjazd w ciągu 30 dni od powrotu.

Możecie skorzystać również z platformy obywatel.gov.pl

Średnia

0.0

Oceń mój artykuł

Zobacz także

24 grudzień 2018
06 styczeń 2019

Komentarze