Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu cywilnego

09 listopad 2017
Justyna Gul

Decyzja o wspólnym życiu jest jedną z najważniejszych, niesie ze sobą wielkie zmiany i równie wielkie wzruszenia. Ślub, jako moment szczególny, zapada w pamięć i jest kamieniem milowym na drodze do bycia razem, w obliczu prawa i/lub Boga. Od preferencji przyszłych małżonków zależy, jaki rodzaj ślubu wybiorą: ślub cywilny, ślub konkordatowy, ślub kościelny, zaś wybór ten pociąga za sobą  formalności, jakich należy dopełnić. Jakie dokumenty są potrzebne w przypadku ślubu cywilnego?

W drodze do urzędu…

Ślub cywilny to prawna forma zawarcia związku małżeńskiego i wystarczająca, by małżeństwo było uznawane przez wszystkie organy państwowe. Jeśli zdecydowaliście się na ten rodzaj ślubu, najpóźniej 31 dni przed planowanym terminem uroczystości udajcie się do urzędu stanu cywilnego (USC), w którym chcecie się pobrać. Złożycie tam tzw. zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, a także ustalicie termin ślubu. Możecie również rozważyć, czy ślub ma odbyć się w urzędzie czy poza nim (ślub plenerowy). Miejsce ślubu poza lokalem USC wskażecie w podaniu do Kierownika USC składanym w dowolnej siedzibie USC.

Kto może wstąpić w związek małżeński?

Możecie wstąpić w związek małżeński, jeśli:

  • jesteście pełnoletni,

  • nie jesteście w związku małżeńskim,

  • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (ślubu nie może wziąć na przykład ojciec z córką, brat z siostrą),

  • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (ślubu nie może wziąć ze sobą synowa i teść – chyba że sąd orzekł inaczej),

  • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

 

Co zabieramy ze sobą?

Przed wizytą w USC musicie przygotować do okazania dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty), zaś w przypadku cudzoziemców - zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa. Zaświadczenie to potwierdza, że dana osoba może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi. W sytuacji, kiedy uzyskanie tego dokumentu jest wyjątkowo trudne lub niemożliwe (na przykład kraj znajduje się w stanie wojny), możliwość zawarcia ślubu musi być ustalona przez sąd, który wyda orzeczenie w tej sprawie.

Należy mieć ze sobą również dowód opłaty skarbowej (możecie dokonać płatności przelewem bądź w kasie urzędu). Za sporządzenie aktu małżeństwa została ustalona opłata w wysokości 84 zł, zaś w  przypadku ślubu poza lokalem USC niezbędne jest uiszczenie opłaty dodatkowej w wysokości 1000 zł.

W czasie tej wizyty w USC ustalicie termin ślubu, złożycie tzw. zapewnienie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przygotuje je urzędnik i przedstawi je do podpisu) oraz – w przypadku ślubu plenerowego – złożycie wniosek o ślub poza urzędem.

Należy ponadto wyznaczyć świadków ślubu – muszą to być dwie pełnoletnie osoby, dowolnej płci (mogą to być dwie kobiety lub dwóch mężczyzn). W dniu ślubu Kierownik USC potwierdza dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty). W sytuacji, jeśli jedno z was lub jeden ze świadków nie porozumiewa się w języku polskim, musicie na ślubie zapewnić tłumacza lub biegłego.

Średnia

2.8

Oceń mój artykuł

Zobacz także

28 marzec 2020

Komentarze

brak wskazania podstawy prawnej z podanym aktu prawnego
~j. s. 29 marzec 2022 10:46 odpowiedz