Jak wyglądają nauki przedmałżeńskie?

13 grudzień 2018
Anna Żaczek

Nauki przedmałżeńskie przysparzają Narzeczonym sporo problemów, ale tak naprawdę mity i negatywne wypowiedzi na ich temat tworzą osoby, które jeszcze nie odbyły kursu...

Pierwszy zarzut to dlaczego tak długo, kolejne krytyczne wypowiedzi rzucają cień na sens wykładów, twierdząc, że takie „gadanie” księdza na temat rodziny nic nie wniesie. Kkolejne mity dotyczą „kalendarzyka”, starszych Pań i wiedzy sprzed trzydziestu lat. Warto zweryfikować obiegowe opinie. Może kurs trzeba przejść jak „grypę” albo zmienić swoje podejście?

Skoro para chce wejść w związek małżeński zawarty przed Bogiem – musi przyjąć również wiążące się z tym warunki, a tym samym zdobyć wiedzę na temat idei życia małżeńskiego zgodnego z założeniami kościoła. W sumie mówienie o tym, że "biorę ślub pod presją rodziny", jest dalece niedojrzałe. Tak naprawdę nikt nikogo nie zmusi do podejmowania kroków wbrew sobie, więc swoich decyzji nie zrzucajmy na kogoś innego. Alternatywą dla ślubu kościelnego jest ślub cywilny, który reguluje sprawy materialne oraz rodzinne, szczególnie ważne dla wspólnego potomstwa, przy czym nie wymaga tylu formalności. Pozostaje jednak pytania -  co z wiarą? 

Ile czasu trwają nauki przedmałżeńskie?

Na ogół kursy przygotowujące do sakramentu małżeństwa  obejmują 8-10 spotkań, które odbywane są w wyznaczonym czasie — raz lub dwa razy w tygodniu. Organizowane są również katechezy weekendowe skracające zdecydowanie czas odbycia szkolenia, ale ich minusem jest odpłatność (100-300 zł).  

Odbycie kursu pozwala na przeprowadzenie dalszych czynności formalnych przygotowujących do zawarcia związku małżeńskiego. W katechezach należy uczestniczyć odpowiednio wcześniej, tak by je ukończyć 3 miesiące przed ślubem (przed kolejnym spotkaniem z duszpasterzem w kancelarii).

Kto prowadzi nauki przedmałżeńskie?

Na ogół spotkania prowadzone są z księdzem (3-4 tematy), spotkania z małżeństwem – 2 razy,  1-2 spotkania z lekarzem i 2 z psychologiem. Przykładowe tematy obejmują zagadnienia takie jak:

  • Ślub Kościelny? – Tak, ale świadomie! (Małżeństwo chrześcijańskie a inne koncepcje małżeństwa);
  • Bez wiary nie można podobać się Bogu (Wiara fundamentem chrześcijańskiego życia);
  • Małżeństwo i rodzina w zamyśle Pana Boga (Sakramentalność małżeństwa);
  • Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wierząca i ewangelizująca (spotkanie z małżeństwem);
  • Specyfika miłości małżeńskiej (spotkanie z małżeństwem);
  • Odpowiedzialne rodzicielstwo (spotkanie z lekarzem);
  • Kryzys w małżeństwie (spotkanie z psychologiem);
  • Kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego (Wychowanie i związane z nim trudności. Poradnie i poradnictwo rodzinne – spotkanie z psychologiem).

Jak widzimy, zagadnienia dotyczą wielu sfer życia rodzinnego. Zdobyta wiedza może sprawić, że  nabierzemy dystansu do pewnych spraw, które czekają w życiu małżeńskim. Narzeczeni mieszkający ze sobą przed ślubem z pewnością już doświadczyli skutków gorszych „dni”, a  jedno ze szkoleń właśnie przygotowuje młodych do przetrwania  kryzysów, które wcześniej, czy później dotkną każdy związek. Może, zamiast narzekać, że szkolenia nic nie wnoszą – pójść, posłuchać i wdrożyć w życie.

Nie twierdzę, że  wszystkie szkolenia prowadzona są nowocześnie, ale z pewnością wiedza jest na innym poziomie i otwiera oczy na wiele problemów relacji rodzinnych. Z wypowiedzi młodych osób, które odbyły kurs, usłyszałam wiele miłych słów, które poszły na katechezę z negatywnym nastawieniem, a następnie zmieniły zdanie na temat zasadności szkolenia.  

Spotkanie z Doradcą Życia Rodzinnego 

Oprócz nauk przedmałżeńskich Narzeczonych obowiązuje spotkanie z Doradczynią Życia Rodzinnego. Obejmują one 3 spotkania. W zależności od parafii są bezpłatne lub płatne w wysokości  80 do 100 złotych z przeznaczeniem na materiały dydaktyczne dla Narzeczonych.

Rozmowy prowadzone na spotkaniach dotyczą wprowadzenia w  tematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa. Z tym wiąże się zagadnienie czystości małżeńskiej i rodzinnej, uwrażliwianie na godność człowieka od poczęcia do chwili naturalnej śmierci, kształtowanie postaw prorodzinnych, pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów małżeńsko-rodzinnych i problemów wychowawczych, nauczanie naturalnych metod regulacji poczęć. Ostatni temat budzi tyle kontrowersji i buntu, ponieważ  większość młodych par nie zgadza się z powyższymi metodami.

W sumie rozmowa zależy od osoby prowadzącej szkolenie i poziomu jej kompetencji, a  z tym bywa różnie. Każdy z Narzeczonych może jednak wypowiedzieć swoje zdanie na poruszane tematy i jeśli ktoś na kolejne spotkanie nie przygotuje przysłowiowego „kalendarzyka”, to nie znaczy, że będzie miał problemy z zaliczeniem szkolenia. Ważna jest sama rozmowa uświadamiająca różne aspekty życia w małżeństwie. Narzeczeni muszą być przygotowani również na to, że jeśli odrzucą nauki kościoła, będą skierowni na dalszą rozmowę z ks. Proboszczem. 

Ile jest ważne zaświadczenie o naukach?

To pytanie zadawali  internauci dosyć często. Kursy przedmałżeńskie powinny być prowadzone dla par i takie wydaje się zaświadczenie. Są one ważne dla tej konkretnie pary.

W sytuacji, kiedy tylko jedna z osób ma ukończoną katechezę  przedmałżeńską, obydwoje muszą uczestniczyć w naukach. Jeśli ślub zostaje odłożony na późniejszy termin, uzyskane zaświadczenie dla tej pary pozostaje nadal ważne.

Czy możliwy jest ślub bez na uk?

Narzeczeni mogą być zwolnieni z nauk, o ile obydwoje posiadają świadectwo ukończenia kursu małżeńskiego prowadzonego w ramach lekcji religii w ostatniej klasie szkoły średniej. Świadectwo ze szkoły jednak nie zwalnia z przedślubnych wizyt w poradni rodzinnej.

Artykuł nie wyczerpuje wszystkich kwestii związanych z naukami przedmałżeńskimi. Jedno jest pewne, że wchodząc w nowy etap swojego życia, należy zmierzyć się z pewnymi wymaganiami. Nie zawsze będą one łatwe i proste. Jest to krok do brania odpowiedzialności za siebie, ukochaną osobę i przyszłe potomstwo. Czy jesteście gotowi podjąć takie wyzwanie?

Średnia

3.0

Oceń mój artykuł

Zobacz także

18 maj 2018
28 marzec 2018

Komentarze