Formalne i nieformalne korzyści z zawarcia związku małżeńskiego

27 styczeń 2020
Anna Żaczek

Wolne związki i życie bez ślubu jest coraz częstszym zjawiskiem w Polsce. Na wielu przykładach sprawdza się taki układ, ale pozostaje pewna wątpliwość.

Co się stanie, kiedy wieloletni związek się rozpadnie lub jedno z nich umrze? Jak to jest od strony prawnej i finansowej? Jakie zatem atuty ma akt małżeństwa?

Na co mogą pozwolić sobie prawni małżonkowie?

Nawet najbardziej udane życie w związku wymaga podejmowania pewnych wspólnych decyzji wiązanych z gospodarstwem domowym inwestycjami w przyszłości oraz zarządzaniem wszelkimi dobrami majątkowymi.

Pary, które usankcjonują swój związek aktem wobec prawa mogą liczyć na pewne profity, które nie są dostępne dla wolnych strzelców. Z chwilą zawarcia małżeństwa w świetle tegoż prawa, powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa i tym samym - o ile nie podpiszą intercyzy - również zyskują korzyści majątkowe.

Korzyści nieformalne

Oficjalne małżeństwo zawsze jest przychylniej widziane zarówno w oczach instytucji, jak i postrzegane w społeczeństwie, niż wolne związki. Można tu wymienić  banki, urzędy, szpitale, sądy, instytucje polityczne. Na wszelkich stanowiskach urzędowych oczekuje się stabilizacji małżeńskiej uważanej jako atrybut wiarygodności, solidności i szczerości. Jeśli chodzi o uzyskanie informacji o partnerze, osoby niezwiązane aktem małżeńskim nie mają prawa uzyskiwać i informacji o drugiej osobie np. w szpitalu, czy w innych urzędach państwowych, w przeciwieństwie do małżeństw, kiedy to prawo nakłada nawet obowiazek informowanie partnera o pewnych sytuacjach zdrowotnych czy finansowych.

W życiu codziennym, czesto możemy otrzymać gratisy, bonusy, karty i przeróżne zniżki dla par małżeńskich, np. w salonach spa, sklepach, instytucjach rozrywki.

Czy przekonuje Was  taka oferta - 10% zniżki dla małżeństw w pijalni kawy i w sklepie „Pożegnanie z Afryką”?, bo ja bym chętnie z niej skorzystała, organizując małą niespodziankę dla swej połówki. Podobnych możliwości zapewne znajdziecie mnóstwo wokól siebie!

Formalne korzyści z zawarcia małzeństwa

Ulga w rozliczaniu się z Fiskusem

System podatkowy pozwala rozliczać się wspólnie, przy czym najkorzystniejszy jest układ, kiedy istnieją znaczne dysproporcje w zarobkach małżonków.

Darowizny

W przypadku darowizn opłacalne jest przyjmowanie ich dla obojga małżonków, kiedy to każde z nich ma udziały po ½.

O tyle jest to istotne, że przy wartościowych darowiznach należy je zgłaszać do Urzędu Skarbowego, gdzie zostanie naliczony podatek lub uzyskamy zwolnienie z niego, ale o tym zdecydują limity. (Pisałam o tym w „Podatek od prezentów”).

Prawa i uprawnienia

Uprawnienia do udziału w różnych lokalnych programach pomocowych dedykowanych małżeństwom.

Prawo do urlopu bezpłatnego do opieki nad chorym współmałżonkiem - nie można go uzyskać w przypadku życia w konkubinacie.

Korzyści z prawa własności

Małżonkowie nabywają to prawo automatycznie, nie przysługuje ono zaś partnerom.

W przypadku, kiedy jedno z małżonków prowadzi firmę i nie jest podpisana intercyza, to część funduszu z zysków staje się wspólnym majątkiem obu małżonków. Ustawową wspólnotą majątkową są objęte nie tylko zwykłe sprzęty domowe, ale również inne, które zostały nabyte podczas małżeństwa.

Czasami warto gromadzić dowody nabycia, aby potem w spornych kwestiach móc udowodnić pochodzenie owych części majątku małżeńskiego.

Korzyści bankowe

O wiele łatwiejsze jest uzyskanie kredytów np. mieszkaniowych, jeśli para jest małżeństwem.

Podejmowanie decyzji w zastępstwie

W tym przypadku prawo mówi o zastępstwie w podejmowaniu decyzji na wypadek ubezwłasnowolnienia jednego z nich. Przykładem może być wyjazd za granicę, kiedy to osoba mająca pełne prawa składa wszelkie wnioski w imieniu tej drugiej.

Podobnie jest w przypadku dysponowania majątkiem lub podejmowaniu wszelkich istotnych decyzji dotyczących zarówno zdrowia, jak i spraw urzędowych oraz praw związanych z opieką nad własnym potomstwem.

Przywileje dowodowe w świetle prawa karnego

To szereg różnych świadczeń na rzecz współmałżonka, które mogą pomóc temu drugiemu wybrnąć z kłopotów.

Dosyć często przytacza się prosty przykład z wyłączeniem niekorzystnych zeznań na rzecz współmałżonka (prawo odmowy).

Dziedziczenie oraz inne świadczenia związane ze zgonem

Jeśli para żyła bez ślubu, nawet wiele lat na ogół tej drugiej osobie nie należy się nic, o ile wcześniej nie został sporządzony testament, a nawet i ten czasami może być podważony przez spadkobierców.

Warto zadbać o te sprawy, ponieważ w grę może wchodzić mieszkanie oraz inne dobra, w które partycypowały obie strony.

W przypadku małżeństwa jedno z małżonków po śmierci drugiego może uzyskać rentę lub emeryturę, o ile jest wyższa od aktualnie posiadanych dochodów. Tu przepisy prawa dają szersze pole manewru. Można również zadbać wcześniej o prawne przekazanie majątku i uniknąć tym samym płacenia bardzo obciążających podatków.

Jak widzicie, istnieje wiele autów złożenia przysięgi ślubnej na piśmie przed urzędnikiem państwowym lub kościelnym. Małżeństwo sprzyja stabilności życiowej oraz zabezpieczeniu finansowemu  naszych potomków.

Czasami warto pomyśleć również o osobach, które pozostaną kiedyś same... Czy też tak uważacie?

Średnia

4.0

Oceń mój artykuł

Zobacz także

15 luty 2019

Komentarze