Rozdzielność majątkowa - finanse w związku

19 listopad 2018
Natalia Narowska

Finanse w związku są ważnym tematem dla osób, które planują wspólne życie. Wiele związków rozpada się przez brak porozumienia na tej płaszczyźnie, dlatego warto od samego początku jasno przedstawiać swoje stanowisko w tej sprawie, aby oszczędzić sobie późniejszych rozczarowań.

Statystyki są bezlitosne. Obecnie notuje się o wiele więcej rozwodów, niż jeszcze kilka lat wstecz.

Rozdzielność majątkowa jest tematem dość kontrowersyjnym i wydaje się być mało powszechnym zjawiskiem, ponieważ jest to temat z prywatnej sfery związku i po prostu rzadko się o nim rozmawia otwarcie. Jednak w przypadku ślubu osób o mocno zróżnicowanym statusie finansowym lub dwóch zamożnych osób, które swoją pozycję wypracowały niezależnie może być gwarantem czystych intencji.

Jeżeli przed zawarciem małżeństwa nie została sporządzona dodatkowa umowa automatycznie ustanawia się wspólność majątkowa. Natomiast dobra nabyte przed zawarciem małżeństwa (np. mieszkanie) nie należą do wspólnego majątku, chyba, że wspólnota zostanie o dane dobra rozszerzona na podstawie umownego ustroju majątkowego.

Rodzaje intercyz - umowa małżeńska majątkowa

W polskim prawie wyróżnić można cztery rodzaje umów majątkowych małżeńskich (rozdzielności), są to:

  • umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową
  • umowa rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
  • umowa rozszerzająca wspólność ustawową
  • umowa ograniczająca współwłasność majątkową

Umowę o rozdzielności majątkowej można podpisać przed lub po ślubie. Jest ona sporządzana w formie aktu notarialnego. Działa od momentu podpisania na przyszłość, nie można podpisać umowy, która będzie obowiązywała wstecz, chyba, że przez sąd. Umowa taka może zostać rozwiązana u notariusza podczas trwania małżeństwa, pod warunkiem, że oboje małżonkowie się na to godzą. Trzeba pamiętać, że wszystkie rzeczy nabyte przed ślubem są częścią majątku osobistego - niezależnie od podpisania intercyzy lub braku małżeńskiej umowy majątkowej.

Czy intercyza chroni przed długami małżonka?

Czasem intercyza może być dobrą ochroną w przypadku prowadzenia przez współmałżonka ryzykownej działalności finansowej czy biznesowej. Ale niestety nie daje stuprocentowej gwarancji. Wszystko zależy od momentu zawarcia zobowiązania oraz rozdzielności majątkowej. W geście pary jest, aby dokładnie omówić zakres wspólnych zobowiązań. Najlepiej skonsultować się z notariuszem, który będzie mógł profesjonalnie odnieść się do konkretnej sytuacji.

Ile kosztuje podpisanie intercyzy?

Polskie prawo ustanawia maksymalną stawkę za małżeńską umowę majątkową na kwotę 400 zł netto, do której należy doliczyć podatek VAT (23%). Maksymalną wysokość taksy reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Do tej kwoty należy doliczyć koszt odpisów dla każdej ze stron.

Najważniejsze informacje o umowie przedmałżeńskiej:

  • rozdzielność majątkowa ma moc prawną wyłącznie w formie aktu notarialnego
  • umowa ta nie jest stuprocentowym gwarantem ochrony przed długami małżonka
  • istnieje możliwość powrotu do wspólności majątkowej podczas trwania małżeństwa
  • intercyza nie pozbawia małżonka prawa do dziedziczenia po śmierci współmałżonka
  • jednocześnie nie chroni przed dziedziczeniem długów

Dla niektórych osób podpisywanie intercyzy jest kompletnie nie do przyjęcia, bo według nich zabija to romantyczność małżeństwa i jest dowodem na brak zaufania. Co Ty o tym sądzisz?

 

Temat finansów w związku:

Wspólne życie = wspólne konto?
Bezpieczne oszczędzanie - metoda 6 słoików
Kto płaci za ślub i wesele?

Średnia

0.0

Oceń mój artykuł

Zobacz także

Komentarze