Ślub kościelny i konkordatowy – niezbędne dokumenty

01 sierpień 2018
Justyna Gul

Decyzja o zawarciu związku małżeńskiego to nie tylko zapowiedź wspólnego życia, ale i … konieczności zajęcia się formalną stroną zaślubin.

W zależności od rodzaju ślubu, na który się decydujemy, niezbędne będzie zebranie właściwych dokumentów. O czym musimy pamiętać planując ślub kościelny oraz ślub konkordatowy?

Ślub kościelny

Dla osób wierzących, zawarcie związku małżeńskiego przed Bogiem ma bardzo istotne znaczenie. Zazwyczaj ceremonia ślubu odbywa się w parafii Panny lub Pana Młodego, ale możecie też wybrać kościół, w którym powiecie sobie sakramentalne „tak” – potrzebna jest wówczas zgoda proboszczów obu parafii, czyli tzw. „licencja”.

Pamiętajcie jednak, że sam ślub kościelny nie oznacza zalegalizowania związku (w świetle obowiązującego prawa). Aby tak się stało, musicie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego lub zdecydować się na tzw. ślub konkordatowy, czyli ceremonię religijną, ale z prawnymi skutkami.

Do zawarcia związku małżeńskiego w obliczu Boga, będą wam potrzebne następujące dokumenty:

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu (nie starsze niż 3-miesięczne),
 • zaświadczenia o bierzmowaniu,
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (jeśli miały miejsce w innej parafii),
 • zaświadczenia o spowiedzi.

 
Około sześć do trzech miesięcy przed ślubem musicie udać się do kancelarii kościoła, w którym chcecie wstąpić w związek małżeński. Wówczas ustalacie datę i godzinę ślubu. Jeśli wybieracie jeden z bardziej popularnych kościołów musicie zgłosić się nawet wcześniej, niż sześć miesięcy przed ślubem – terminy mogą być rezerwowane nawet z rocznym wyprzedzeniem. Przy okazji tej wizyty warto również zasięgnąć informacji o naukach przedmałżeńskich (będących jednym z etapów przygotować do życia w rodzinie), jeżeli planujecie w nich uczestniczyć właśnie w tym kościele.

Trzy miesiące przed ślubem po raz kolejny musicie odwiedzić kancelarię parafialną. Czas bowiem na spisanie protokołu przedślubnego. Potrzebne wam do tego będą świadectwa chrztu oraz bierzmowania, a także zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej (zwykle będzie to jeden dokument). Urzędnik kościelny w oparciu o pozyskane dokumenty sporządzi protokół przedślubny oraz rozpisze „zapowiedzi”, a także może wam wręczyć karteczkę niezbędną do spowiedzi.

Tydzień przed ślubem udajecie się do kancelarii by spisać akt ślubu. Do spisania aktu ślubu niezbędni są również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi, a jeśli nie mogą się stawić, możecie podać ich imiona, nazwiska, wiek oraz adresy. Spisania aktu ślubu można również dokonać w dniu ślubu.

Dzień przed ślubem po raz kolejny musicie przystąpić do spowiedzi. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach dostarczacie już w dniu ślubu, podobnie jak obrączki. W kancelarii parafialnej pojawiacie się tuż przed uroczystością wraz ze świadkami, by w obecności kapłana podpisać zaświadczenia.

Decydując się na ten rodzaj ślubu, musicie także uwzględnić koszty, poczynając od zapowiedzi (ok. 100 zł), poprzez samo udzielenie ślubu (tzw. ofiara w kwocie 200-1500 zł i więcej, choć zdarzają się parafię, w których kapłan prosi o ofiarę „co łaska”), po odpisy aktu małżeństwa (ok. 20 zł). Do tego dochodzi jeszcze dekoracja kościoła (cena zależy od liczby i rodzaju kwiatów).

Ślub konkordatowy

Ślub ten stanowi swego rodzaju połączenie ślubu cywilnego i kościelnego. Od 1998 r., kiedy taka forma zawarcia związku małżeńskiego stała się możliwa, jest ona zdecydowanie najczęściej wybieraną przez przyszłych małżonków.

Do zawarcia ślubu będą potrzebne następujące dokumenty:

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu (ważne 3 miesiące),
 • zaświadczenia o bierzmowaniu,
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (jeśli odbywały się w innej parafii),
 • zaświadczenia o spowiedzi,
 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego.


Aby zdobyć zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego, musicie udać się do urzędu z dowodami osobistymi i złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Konieczne będzie również przedstawienie oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego (kwota 84 zł). Kierownik USC w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wyda zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

W chwili składania zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku, podejmiecie także decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych przez was po zawarciu związku małżeńskiego oraz nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzje taką możecie podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego musicie złożyć osobiście, ale dopuszcza się możliwość dopełnienia formalności w różnych terminach.  Zaświadczenie zostanie wydane jednak dopiero wówczas, kiedy komplet dokumentów zostanie złożony przez oboje narzeczonych.

Po ślubie konkordatowym, w ciągu 5 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego, Kościół ma obowiązek przesłać komplet dokumentów do USC. Na tej podstawie sporządzany jest akt ślubu. Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, po około dwóch tygodniach możecie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po odbiór skróconych aktów małżeństwa.

A może ślub już za Wami? Podzielcie się ze swoimi doświadczeniami - może były konieczne inne dokumenty niż wymienione?

Średnia

4.0

Oceń mój artykuł

Zobacz także

09 maj 2020
05 sierpień 2021

Komentarze