Jak wygląda ślub protestancki?

11 luty 2020
Anna Żaczek

Z całej populacji chrześcijan, 40% stanowią protestanci, co sprawia, że plasują się na drugiej pozycji pod względem liczebnościowym po katolikach. Źródła statystyczne podają, że codziennie przybywa około 57 tysięcy nowych wyznawców tej gałęzi chrześcijaństwa.

Jest to dosyć spora grupa, przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda ślub protestancki.

Ta sama religia, ale różne nurty wyznaniowe 

W protestantyzmie dostrzegalne są różne nurty teologiczne i pobożnościowe, możemy zatem wyróżnić dwa główne nurty wyznaniowe, które istnieją również w Polsce, czyli ewangeliczny (Kościół Zielonoświątkowy w RP, Kościół Wolnych Chrześcijan, Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa, Kościół Chrystusowy w Polsce, Kościół Ewangeliczny w RP) oraz ewangelicki (Kościół ewangelicko-augsburski, Kościół ewangelicko-reformowany, Kościół metodystyczny).

Dalsze różnice odnajdujemy w zborach, nie tylko w kościołach różnych krajów, ale nawet na terenie tej samej miejscowości. 

Małżeństwo nie jest sakramentem

Wyznania protestanckie zasadniczo rozumieją sakramenty jako połączenie Słowa Bożego i materialnej postaci znaku jak woda, wino i chleb. Katolicyzm pojmując szerzej wiarę, wyznaje siedem sakramentów głównych: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, święcenia i kapłańskie, małżeństwo. Większość kościołów protestanckich uznaje tylko dwa sakramenty: chrzest i eucharystię, ponieważ tylko te wprost zostały przez Jezusa ustanowione. Kościoły ewangelicko-reformowane uznają Chrzest i Wieczerzę Pańską.

W powyższych założeń wynika, że ślub (małżeństwo) w protestantyzmie nie jest sakramentem tak, jak u katolików. Protestantyzm dopuszcza możliwość zawierania związków mieszanych. Formalności są prostsze, jeżeli partner jest chrześcijaninem, przy czym jedna osoba musi być protestantem. W przypadku, gdy druga osoba jest ateistą, wypowiada swoje słowa przysięgi nieodnoszące się do Boga.

Przejście na protestantyzm również wymaga w zależności od odłamu przyjęcia na nowo obowiązujących w danej religii sakramentów. Decyzja w sytuacjach wątpliwych należy do pastora i Rady Zboru, więc tylko w kościele, w którym Para zamierza wziąć ślub, można ustalić wszystkie szczegóły.

Formalności ślubne podobne jak u katolików 

Przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego poprzedza kurs przedmałżeński, na który należy się zapisać najpóźniej na około dwa miesiące przed ślubem. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu.

Najważniejszym dokumentem jest przedstawienie zaświadczenie wydane przez kierownika USC, stwierdzające brak okoliczności wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa. Dokument ważny jest 3 miesiące, więc należy go pobrać w odpowiednim czasie. Kościół protestancki dopuszcza możliwość zawarcia ślubu konkordatowego.

Uroczysta i dynamiczna ceremonia ślubna 

Z powodu wielu różnic w odłamach kościoła protestanckiego sięgających nawet poszczególnych wspólnot - nie ma „jednego wzoru" dla wesel protestanckich. Mimo iż ewangelicka liturgia ślubna nie posiada zupełnie jednolitej struktury w poszczególnych Kościołach tego wyznania, to jednak można najczęściej zauważyć cztery główne punkty tworzące porządek zawarcia małżeństwa przez ewangelików.

Są to przede wszystkim:

  • zwiastowanie Słowa Bożego,
  • ślubowanie małżeńskie,
  • modlitwa powszechna Kościoła
  • błogosławieństwo

 

Sama ceremonia różni się trochę od katolickiej, przede wszystkim sposobem celebracji nabożeństwa, które jest bardziej dynamiczne. Żywiołowe uwielbienia (śpiewy przy akompaniamencie różnych instrumentów muzycznych lub chóry gospel), kazanie celebranta, modlitwy starszych ze zboru za Młodą Parę, składanie przysięgi Młodych to elementy składowe ceremonii ślubnej, które są nie mniej uroczyste, niż w kościele katolickim. Młodzi również ślubują sobie wzajemną miłość, szacunek i wierność małżeńską.

Pastorowie są otwarci na propozycje Młodych, którzy czasami wprowadzają własne elementy podkreślające ważność podejmowanej decyzji. Podczas celebrowania nabożeństwa ślubnego w kościele. Młodzi podpisują akt ślubu, czego nie ma w kościele katolickim, gdyż te formalności załatwiane są w kancelarii przed ślubem. 

Przyjęcie weselne bez obrzędowości 

Najczęściej są to przyjęcia bez alkoholu, aczkolwiek nie całkowicie abstynenckie. Pojawia się szampan i wino, a piętnowane jest tylko jego nadmierne spożywanie, czy upijanie się.

Zwykle poczęstunek odbywa się w budynku zborowym, a zaproszeni są na niego wszyscy członkowie wspólnoty, rodzina i znajomi Nowożeńców. Uroczysty obiad ma formę tradycyjną lub stołu szwedzkiego.

Protestantyzm nie zasadza się tak mocno na kultywowaniu zwyczajów, jak kościół katolicki. Nie ma tam zatem tradycyjnych dla katolików zwyczajów - oczepin i rzucania wiankiem. Radosna atmosfera podkreślana jest tańcami grupowymi (nie w parach) przerywanymi śpiewem dla Pary Młodej. Przyjęcie weselne trwa około pięciu godzin.

Protestantyzm dopuszcza możliwość zawierania związków mieszanych. Formalności są prostsze, jeżeli partner jest chrześcijaninem.

Średnia

2.7

Oceń mój artykuł

Zobacz także

12 październik 2018
17 lipiec 2019

Komentarze

Pomieszanie z poplątaniem. Widzę dobre chęci w opisaniu ślubu, ale możnaby artykuł rozbić na, podkreślam, przynajmniej 2 artykuły robiąc różnice między na początku wspomnianymi kościołami ewangelicznymi, a ewangelickimi. Różnica jest często ogromna, a w ten sposób próba przedstawienia tak ważnej ceremonii zamieniła się trochę w żonglowanie stereotypami. Sprawa samej ceremonii na pewno jest zależna od wyznania małżonków natomiast przebieg wesela to często ich indywidualna sprawa nie dyktowana głosem danego kościoła, ale podejścia małżonków do wiary, jej rozumienia i przestrzegania. Reasumując nie można protestantów wsadzać do jednego wora, bo różnica między ślubem w Kościele Zielonoświątkowym a Kościołem Ewangelicki-Augsburskim jest ogromna. Rozumiem, że może to być trudne do rozróżnienia dla kogoś nie zorientowanego na ten temat, ale zachęcam do pytania duchownych poszczególnych kościołów w celu doinformowania. Pozdrawiam serdecznie i życzę wiele Bożego Błogosławieństwa.
~Łukasz 01 kwiecień 2020 00:19 odpowiedz
Dokładnie tak Panie Łukaszu , nic dodać, nic ująć.
~Narzeczony 05 maj 2021 16:08