Wzajemność, jako warunek podtrzymywania więzi

25 sierpień 2018
Anna Żaczek

Zdaniem psychologów, więzi między ludźmi tworzą się na skutek kontaktów. Im więcej jest pozytywnych wzajemnych kontaktów na różnych poziomach – emocjonalnym, fizycznym lub mentalnym,  tym bardziej więzi się zacieśniają.

W ten sposób powstają bardzo trwałe związki przyjacielskie, małżeńskie lub rodzicielskie. Jakie warunki sprzyjają zatem podtrzymywaniu więzi? W czym ma się wyrażać wzajemność?   Dla budowania więzi w związku bardzo ważne jest wzajemne składanie i dotrzymywanie obietnic, które budują zaufanie. Zaufanie jest jedną z podstawowych więzi międzyludzkich, która pomaga realizować potrzeby każdego z  partnerów w związku. Kobieta i mężczyzna  stają się wtedy sobie bliżsi. Budowanie zaufania jest procesem długotrwałym, im więcej aktów i deklaracji złożonych partnerowi się dotrzyma, tym zaufanie będzie większe.

Dla budowania związków istotne jest zawieranie umów między partnerami. Umowy te oznaczają wzajemne porozumiewanie się w sprawach różnych zachowań według składnych obietnic i deklaracji drugiej osobie.  

Naturalną potrzebą w dorosłym życiu jest komunikowanie się z innymi ludźmi. Nie wszyscy potrafią porozumiewać się wprost i bezpośrednio wyrażać swoje zdanie, opinie, potrzeby i prośby. Elementem cementującym związek jest codzienne wzajemne dostarczania sobie dowodów miłości w formie odpowiednich słów lub gestów (powitanie, uśmiech, komplement). W terminologii psychologicznej  zwane są „bonusami”, a Eric Berne (amerykański naukowiec i psychiatra) nazwał je „głaskami”. Może to być  zwykłe pytanie: ‒ Napijesz się ze mną herbaty? Oznacza ono, nie tylko samą czynność, ale również niesie informację, że: ‒ Sprawisz mi przyjemność, jeśli siądziesz ze mną do stołu i porozmawiamy przy herbacie.  

Możemy otrzymywać również negatywne, krytyczne bonusy, które również są niezbędne dla zachowania zdrowia psychicznego. Ogólnie rzecz biorąc, pozytywne „głaski” sprzyjają budowaniu więzi i bliskości, a negatywne tylko podtrzymują komunikację.

Naukowcy podkreślają, że brak jakichkolwiek bodźców ze strony innych ludzi jest najgorsze, co może spotkać człowieka, gdyż czuje się on osamotniony i nikomu niepotrzebny.

Pomaganie sobie wzajemnie, a zwłaszcza wtedy, kiedy tego nie oczekujemy, bardzo pozytywnie wpływa na wzajemne relacje. Niespodziewane odciążenie w codziennych domowych obowiązkach sprawi dużo radości drugiej osobie i ułatwi wygospodarowanie wspólnego czasu dla siebie.

Podsycanie wzajemnej atrakcyjności nie powinno zakończyć się wraz z zawarciem małżeństwa i zamieszkania razem. To, że widujemy się potem w różnych niezbyt atrakcyjnych sytuacjach (bez makijażu, podczas choroby, zmęczeni, bez energii)  i czujemy się wówczas naturalnie, nie zwalnia nas od nieustającego dbania o atrakcyjność zarówno fizyczną, jak i duchową.

Wzajemne motywowanie się do pracy, własnego rozwoju, podczas spełniania wszystkich ról życiowych jest kolejnym trybikiem w budowaniu i rozwoju związku. Człowiek nie jest bez wad, często ma słabą wolę, jeśli partnerzy wzajemnie będą się podtrzymywać w trudnych chwilach, nagrodą będzie osiąganie sukcesów na wielu polach. Wzajemnie motywujmy się również do rozwijania własnych pasji oraz zainteresowań, aby oderwać się od codziennie pełnionych ról i na nowo zatęsknić do siebie.

Jakie są Wasze sposoby na podtrzymywanie więzi w związku? Stosujecie któreś z wymienionych? :)

Średnia

0.0

Oceń mój artykuł

Zobacz także

16 styczeń 2020
13 grudzień 2019

Komentarze

Same mądre fakty, i informacje do zapamiętania! :)
~Sylwia 25 sierpień 2018 19:45 odpowiedz