MENU

Regulamin Sprzedaży Biletów


Jeżeli z jakiegoś powodu Twój bilet elektroniczny nie dotrze na podanego maila, skorzystaj ze strony ODZYSKIWANIE BILETU

Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzą Międzyplanetarne Targi Ślubne zwane dalej Targi Ślubne. Adres Biura Targowego: Katowice, ul. 1 maja 9A, tel. 32 35 10 500 info@targislubne.pl
  Dane rejestrowe: Agencja Artystyczno Reklamowa Andrzej Gontarz, ul. Gwardzistów 55, 43-607 Jaworzno. NIP 632-000-74-84 
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Targami Ślubnymi zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.targislubne.pl
  a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line
  b) wypełnienia formularza „Twoje dane
  c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line poprzez system PAYU
  d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.
 5. Bilety pozostają własnością Targów Ślubnych do czasu odnotowania przez Targi Ślubne potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 7 dni od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 7. Płatności za bilety obsługiwane są przez PAYU za pośrednictwem serwisu internetowego www.payu.pl. Brak bankowego potwierdzenia, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PAYU
 8. Targi Ślubne nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PAYU.
 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 10. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu PAYU.
 11. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 12. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety na wybrane imprezy targowe.
 13. Dzieci pod opieką dorosłych wchodzą na targi bezpłatnie i nie ma potrzeby zamawiania dla nich osobnych biletów.
 14. Kupujący drukuje bilet / bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Targi Ślubne.
 15. System sprzedaży on-line umożliwia sprzedaż dowolnej ilości biletów jak również kupujący może nabyć jeden bilet na którym będzie podana ilość osób. W tym przypadku te osoby muszą wejść na teren hali razem.
 16. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów Targi Ślubne proszą o kontakt z biurem targowym w celu ustalenia szczegółów transakcji i sposobu realizacji zamówienia.
 17. Sprzedaż biletów działa online również w dniu targów o ile organizator nie poinformuje na stronie wydarzenia o innej decyzji.
 18. Targi Ślubne zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 19. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej przy wejściu na targi. Sprzedaż online nie jest jedyną formą sprzedaży biletów. Bilety można nabywać również w kasach biletowych w czasie targów. Ilość dostępnych biletów nie jest reglamentowana. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku zagrożenia dla publiczności czy niebezpiecznego przepełnienia obiektu targowego sprzedaż może zostać wstrzymana.
 20. Targi Ślubne nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

Reklamacje, zwroty i wymiany biletów

 

 1. W przypadku, gdy targi nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie organizatora, Targi Ślubne będą przyjmować zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w  terminie do 30 dni po odwołanym wydarzeniu. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie gotówkowej lub przelewu bankowego.

  a) W przypadku zwrotu za zakupione bilety drogą elektroniczną, należy odesłać e-bilet wraz z kopią faktury na adres Biura Targów Ślubnych: 40-224 Katowice, ul. 1 maja 9A, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail biuro@targislubne.pl  oraz dołączyć informacje: imię i nazwisko nabywcy biletu, nr transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu w systemie sprzedaży PAYU, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot.

  b)Targi Ślubne zastrzegają, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na e-bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
 2. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w Biurze Targowym w godzinach pracy (przed imprezą) lub w Biurze Targowym na hali w czasie trwania Targów Ślubnych.
 3. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, paragon, faktura).
 4. Bilet traci ważność pół godziny przed zakończeniem wydarzenia wskazanego na bilecie.
 5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
 6. Przebukowanie biletów na inne wydarzenie tego samego organizatora jest możliwe najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym Targi Ślubne, na które zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia biura targowego. Przy przebukowaniu biletów należy uwzględnić konieczność uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.
 7. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: biuro@targislubne.pl lub osobiście w Biurze Targowym.Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Targi Ślubne danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Targi Ślubne w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Targi Ślubne wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.


Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej www.targislubne.pl nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
  35. Kupujący ma obowiązek strzec swojego biletu. Za pomocą czytnika kodów kreskowych bilet zostaje przy wejściu zdeaktywowany i kolejna osoba nie wejdzie na ten sam bilet.
 2. Targi Ślubne nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Targi Ślubne nie ponoszą odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Targi Ślubne nie ponoszą odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Wszystkie informacje na temat programu, cennika oraz godzin pracy Biura Targowego i Kasy biletowej są publikowane na stronie www.targislubne.pl
 5. Zakup biletu nie upoważnia posiadacza do prowadzenia akcji reklamowych na targach.
 6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.targislubne.pl

 

REKLAMA
UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.