Bierzmowanie dla dorosłych

19 grudzień 2018
Anna Żaczek

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie przyjęliście jeszcze sakramentu bierzmowania, możecie mieć pewne problemy z zawarciem związku małżeńskiego. Z pewnością wśród Was są również osoby, które dawno mają ślub za sobą, a chciałyby dopełnić tej powinności każdego chrześcijanina, choć wciąż odwlekają tę decyzję.

Nie jest to trudne, ale wymaga podjęcia pewnych działań. Przygotowałam na ten temat kilka informacji.

Bierzmowanie dla dorosłych — kwestia prawna czy potrzeba duchowa?

Jakkolwiek nie ma zakazu prawnego udzielania ślubu osobom niebierzmowanym, zdarza się, że pojawia się sprzeciw ze strony kapłanów, dopóki sprawa nie zostanie uregulowana. Oburzanie się w takiej sytuacji nie ma sensu, ponieważ — jak tłumaczy prawo kościelne — sakrament bierzmowania jest związany ściśle z aktem przyjęcia Chrztu Świętego i jest jego dopełnieniem.

Współcześnie obserwuje się, że sprawy wiary i praktyki religijnej wśród wielu osób traktowane są wybiórczo, a motywy zawierania związku małżeńskiego daleko odbiegają od religijnych. Z powyższego powodu wynika nieufność duchownych wobec postawy przyszłych małżonków. Kapłani sprawdzają, czy nie zachodzi kalkulacja: „bierzemy ślub, ponieważ oczekuje tego od nas rodzina i środowisko i chcemy mieć tę ślubno-weselną szopkę”.

Zdaniem duchownych, należy odświeżyć pewne treści wiary, w tym również znaczenie sakramentu bierzmowania. Sprawa dotyczy nie tylko młodego pokolenia - wśród starszych osób również obserwuje się „zamieranie” istotnych treści religijnych, stąd Komisja Duszpasterska KEP podjęła realizację programu w latach 2017-2019 mającego na celu odnowienie i przybliżenie spraw Ducha Świętego, bierzmowania oraz jego skutków. Praktykujący katolicy oraz ochrzczeni „sceptycy” z powodzeniem mogą uczestniczyć zatem w odnowieniu lub odkryciu na nowo daru Ducha Świętego, o ile wykażą zainteresowanie omawianym tematem.

Dlaczego każdy chrześcijanin powinien przyjąć Sakrament Bierzmowania?

Bierzmowanie zgodnie z wykładnią kościoła katolickiego jest sakramentem dojrzałości, w którym Chrystus udziela swojego Ducha Świętego. W Piśmie świętym czytamy: „Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy". Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła i obecność Chrystusa w świecie. Jest dopełnieniem chrztu. Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

Bierzmowanie przed ślubem czy po ślubie?

Jeśli kandydat do bierzmowania nie planuje na razie ślubu lub ma wyznaczony za rok, lub dwa — wybór terminu nie sprawi mu problemu. Musi jednak wziąć pod uwagę okres obejmujący przygotowania w parafii (2-3 miesiące) oraz harmonogram ceremonii ustalany przez diecezję. Duszpasterze wychodząc naprzeciw potrzebom, włączają również do nauk przedślubnych przygotowanie do bierzmowania, o ile to kandydaci do zawarcia związku małżeńskiego zgłoszą.
W przypadku kandydatów żyjących w związkach niesakramentalnych — przygotowanie może odbyć się wcześniej, jednak sakrament bierzmowania zostanie udzielony po zawarciu sakramentu małżeństwa.

Gdzie się przygotowywać do bierzmowania?

W pierwszym kroku należy skontaktować się z proboszczem w swojej parafii, gdyż to on wskaże poszczególne etapy przygotowań oraz warunki uzyskania bierzmowania. W niektórych diecezjach organizowane są specjalne ośrodki przygotowania się dorosłych do bierzmowania, więc to tam kierowani są kandydaci. W większości przypadków można odbyć spotkania w miejscowej parafii. Na forach internetowych znalazłam również wypowiedzi osób, które zniechęcone problemami z lokalnym proboszczem szukali możliwości w sąsiednich parafiach lub w ośrodkach przykatedralnych. Sakrament bierzmowania udzielany jest w wyznaczonym kościele katedralnym diecezji.

Jak wygląda przygotowanie do bierzmowania?

Indywidualne przygotowanie kandydata przez proboszcza powinno opierać się na Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego przygotowania do sakramentu bierzmowania (ustalenia z 2017 r.). Na ogół kandydat na początku rozmowy musi podać powód nieprzystąpienia do bierzmowania w okresie katechizacji (szkoły). Tych powodów mogło być mnóstwo, tu przypomnę, choćby ograniczenia ze strony politycznej (czasy PRL-u), niezdanie/nieprzystąpienie do egzaminu, wyjazd, choroba, załamanie wiary, zaniedbanie w sprawach wiary. Z pewnością tę listę moglibyście jeszcze uzupełnić sami. Kandydat otrzymuje modlitewnik i katechizm (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego) oraz dokładną informację o spotkaniach, w których musi uczestniczyć. Ksiądz proboszcz po odbyciu przygotowania zgłasza kandydata do KANCELARII PARAFII KATEDRALNEJ. Zgłoszenie zawiera następującą dokumentację: akt chrztu, prośba proboszcza o udzielenie sakramentu bierzmowania i zaświadczenie o odbyciu przygotowania, uzupełniona karta do bierzmowania, zaświadczenie świadka bierzmowania.

W praktyce różnie takie przygotowania przebiegają. Zapewne interesuje Was, czy odbywa się egzamin z treści, z których zdaje młodzież. Z wypowiedzi osoby, która była również organizatorem spotkań przykatedralnych dla dorosłych, dowiedziałam się, że przygotowania przypominają bardziej odbycie rekolekcji w mniejszej grupie, niemające nic wspólnego z egzaminem. Spotkania prowadzone są przez księży oraz osoby świeckie.


Do przyjęcia sakramentu bierzmowania w zasadzie nikt nikogo nie może zmusić, chodzi tu bardziej o własną relację z Bogiem oraz umocnienie wiary. Decyzja należy do Was!

 

Zdjęcie tytułowe, źródło: www.prierlechapelet.com

Średnia

3.8

Oceń mój artykuł

Zobacz także

19 październik 2020
13 sierpień 2018

Komentarze