Ślub z obcokrajowcem - niezbędne dokumenty

07 grudzień 2017
Martyna Witosz

Serce nie sługa… Nie zawsze miłość naszego życia mieszka w rodzinnym mieście, województwie, a nawet państwie. Często musimy wyjechać poza granice naszego kraju, aby spotkać drugą połówkę. Co zrobić gdy zakochamy się w obcokrajowcu? Czy bez problemu możemy zawrzeć związek małżeński? Co jest do tego potrzebne?  

Przed rozpoczęciem organizacji ślubu z obcokrajowcem warto przygotować plan, który będzie obejmował załatwienie wszystkich potrzebnych Wam dokumentów. Jeśli na spokojnie podejdziecie do tego tematu, to cały ślub przebiegnie bez zbędnych komplikacji i będzie to najwspanialszy dzień w Waszym życiu :)

 

Jakie dokumenty są wymagane przy zawarciu małżeństwa z obcokrajowcem w Polsce?

Osoba z polskim obywatelstwem musi okazać w USC:

 • dowód osobisty,
 • skrócony akt urodzenia,
 • jeśli osoba była już wcześniej w związku małżeńskim, to wymagany jest skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis wyroku sądu,
 • jeśli osoba jest wdowcem/wdową, to wymagany jest odpis aktu zgonu współmałżonka,
 • oświadczenie, które będzie zawierało informację o wspólnym nazwisku.


Obcokrajowiec musi okazać w USC:

 • aktualny paszport,
 • jeśli osoba ma status uchodźcy, to wymagany jest Genewski Dokument Podróży,
 • jeśli osoba posiada prawo pobytu na terenie Polski, to wymagana jest karta pobytu,
 • jeśli osoba nie posiada żadnego obywatelstwa, ani nie ma w Polsce miejsca zamieszkania musi okazać dokument podróży lub paszport wydany przez władze państwa, w którym mieszka,
 • skrócony odpis aktu urodzenia z tłumaczeniem na język polski,
 • jeśli osoba jest wdowcem/wdową, to wymagany jest odpis aktu zgonu współmałżonka,
 • jeśli osoba była już wcześniej w związku małżeńskim, to wymagany jest skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis wyroku sądu,
 • dokument orzekający o możliwości zawarcia związku małżeńskiego według prawa państwa, z którego pochodzi obcokrajowiec. Dokument ten wydaje USC z kraju pochodzenia, a także ambasada. Jeśli pojawią się problemy ze zdobyciem tego dokumentu, można wystąpić o przyznanie go do sądu rejonowego w Polsce,
 • oświadczenie, które będzie zawierało informację o wspólnym nazwisku.


Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy skompletować najpóźniej do 31 dni przed ślubem i udać się z nimi do Urzędu Stanu Cywilnego.

W przypadku, gdy cudzoziemiec nie mówi dobrze po polsku, wymagana jest obecność na ślubie tłumacza przysięgłego. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów zawsze można udać się do najbliższego USC lub odwiedzić ich stronę internetową.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia ślubu kościelnego w Polsce?

 • Dokument z USC świadczący o braku okoliczności, które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego,
 • akt chrztu i bierzmowania (teoretycznie, czyt. Ślub a bierzmowanie),
 • zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich.


Z księdzem należy ustalić w jakim języku odbędzie się ślub i czy może być obecny na nim tłumacz.

Bardzo podobnie wygląda sytuacja Polaka/Polki, który chce wziąć ślub za granicą. Ważne jest to, aby parę miesięcy przed ślubem zorientować się jakie dokumenty będą Wam potrzebne. Wtedy nic was nie zaskoczy.

Ślub między obcokrajowcami to idealny dowód na to, że prawdziwa miłość nie zna granic… Zarówno tych uczuciowych jak i państwowych :)

Średnia

2.8

Oceń mój artykuł

Zobacz także

14 październik 2017

Komentarze